Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser Industridoktorand 2015

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser Industridoktorand 2015

Stänger: 2015-09-02

Industridoktorand 2015

 

Industridoktorand är ett årligt återkommande SSF-program för samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en dokotorsgrad. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning. SSF avsätter 30 miljoner kronor och räknar med att kunna bevilja 12 projekt . Bidragsnivån är 2,5 miljoner kronor och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige. Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid företaget.

 

Sista ansökningsdag är onsdag den 2 September kl 14.00. 

 

Tidigaste projektstart kan beräknas till 2016-01-01.

 

Hämta utlysningstexten här

 

Frågor och svar

 

Read the complete announcement

Dela