Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri

Stänger: 2017-03-15 kl 14:00

Finansiering av spjutspetsprojekt för att främja nyindustrialiseringen av Sverige.

Välkomna att bidra till digitaliseringen av svensk industri!
Utlysningen vänder sig till er som har radikala idéer kring industrins digitalisering. Ta vara på möjligheten att realisera dessa idéer i samverkan med andra aktörer genom att lämna projektförslag i denna utlysning!

Dela