SIP Produktion2030, utlysning 13

SIP Produktion2030, utlysning 13

Stänger: 2021-03-04 kl 14:00

Hållbar konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige. Arbetar du med forskning och innovation inom tillverkningsindustrin, på högskola, universitet eller på ett forskningsinstitut? Drivs du av utmaningar inom produktionsområdet och vill samarbeta med andra företag och organisationer?

Vad kan ni söka för?

Utmanande forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på Produktion2030s industriella utmaningsområden

Vem kan söka?

Högskolor, universitet och forskningsinstitut, i samarbete med företag

Hur mycket kan ni söka?

Max 6 miljoner kronor kan sökas för max tre år

Dela