Robotlyftet – Automations­checkar

Robotlyftet – Automations­checkar

Stänger: 2021-06-30 kl 24:00

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och hur automation och om robotisering kan bidra till detta. Tillväxtverket erbjuder kostnadsfri rådgivning (förutsättningsstudie) för att stötta detta utvecklingsarbete. Att en sådan förutsättningsstudie eller motsvarande är genomförd är ett av grundkriterierna för att söka en automationscheck, se mer under ”Vem kan söka?”.

Ett företags projekt som delfinansieras av en automationscheck kan pågå i upp till sex månader.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Denna utlysning ingår i Robotlyftet, ett av uppdragen inom Smart industri.

Dela