Resilient produktion för en hållbar industri

Resilient produktion för en hållbar industri

Stänger: 2022-06-14 kl 14:00

Denna ansökningsomgång syftar att ge bidrag till genomförbarhetsstudier med missions-orienterade arbetssätt för att förbereda systemdemonstratorer av resilient produktion för en hållbar industri

Vad kan ni söka för?

Samverkan i genomförbarhetsstudier inför att skapa en systemdemonstrator, som på sikt bidrar till en resilient och resurseffektiv produktion.

Vem kan söka?

Affärskonstellationer med minst fem svenska parter (juridiska personer) varav minst två företag, med tillverkning i Sverige, samt en region.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 1 miljon kronor per projekt och högst 80 procent av projektets kostnader. Förväntad genomförandetid för projektet 6 – 12 månader.

Dela