Produktion2030, Utlysning 5, våren 2017:1

Produktion2030, Utlysning 5, våren 2017:1

Stänger: 2017-02-17 kl 14:00

Forsknings- och innovationsprojekt för digitalisering i produktion

Nu öppnar det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 två parallella utlysningar som båda syftar till ökad digitalisering i tillverkningsindustrin. I den första utlysningen ger vi stöd till forsknings- och innovationsprojekt. I den andra ger vi stöd till test- och demonstrationsprojekt.

Projekten ska ha huvudfokus inom något av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Dela