Produktion 2030 – utlysning 11

Stänger: 2019-01-21 kl 14:00

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av industriföretag som verkar inom svensk tillverkningsindustri samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Vem kan söka?

Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 22 oktober 2018
Sista ansökningsdag: 21 januari 2019
Senaste beslutdatum: 22 februari 2019
Projektstart senast: 1 mars 2019
Projektavslut senast: 28 februari 2022

Vad handlar erbjudandet om?

Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt som har medelhög risk och löptid på 2 – 3 år. Den långsiktiga effekten av projektet ska bidra till att öka hållbarheten och konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Produktion2030 ser gärna att ansökningar för nya Forsknings- och innovationsprojekt bygger vidare på tidigare finansierade idéprojekt.

Projekten som finansieras i denna utlysning ska vara tydligt inriktade mot ett av Produktion2030:s sex styrkeområden
1. Resurseffektiv produktion
2. Flexibel produktion
3. Virtuell produktionsutveckling
4. Människan i produktionssystemet
5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Dela