Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur SSF 2015

Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur SSF 2015

Stänger: 2015-01-29

Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur (Reserach Infrastructure Fellows) riktar sig till personer som ska verka inom forskningsinfrastruktur och ha en central operativ roll för att utveckla verksamheten.

Projekten i programmet får bidrag på 15 miljoner kronor under en period på fem år (inklusive omkostnader). Pengarna kan användas för lön, metodutveckling, verktyg för forskning och projektets driftskostnader.  Målet är att stödet ska förbättra och öka tillgänglighet av infrastrukturen, befrämja tvärvetenskap och samarbete mellan lärosäten och discipliner, samt engagera nya användargrupper, inklusive industrin.

För denna satsning avsätts totalt 240 miljoner kronor i bidrag i en nationell ansökningsomgång för infrastrukturprojekt som uppfyller de högsta internationella vetenskapliga standarder och har en potential att stärka den svenska industrin och samhället. Initiativet har fokus på infrastruktur som stödjer forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap.

Ansökningar skall vara SSF tillhanda senast kl 14.00 den 29 januari 2015.

Dela