Multilateral Eurekautlysning inom lättviktsteknik

Multilateral Eurekautlysning inom lättviktsteknik

Stänger: 2023-04-25 kl 12:00

I detta erbjudanden kan konsortier av näringsliv, industri och akademi söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt inom lättvikt.

Vad kan ni söka för?

Denna projektutlysning är för forsknings- eller utvecklingsprojekt inom lättviktsteknik.

Vem kan söka?

Konsortier av näringsliv, industri eller akademi från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF måste delta.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader upp till cirka 5 miljoner kronor finansieras. Projekten kan pågå i upp till tre år.

Dela