Mistra Innovation öppnar utlysning nr 3 den 9 januari 2015

Mistra Innovation öppnar utlysning nr 3 den 9 januari 2015

Stänger: 2015-04-10

Mistra Innovation öppnar nästa utlysning den 9 januari 2015.

Mistras styrelse har beslutat att utöka Mistra Innovation. Det blir ytterligare två utlysningar och Programmet förlängs tom 2019. Intresserade företagare kan redan nu börja förbereda sitt Projekt. Saknar ni kontakt med högskolor/institut kan ni kontakta Lars Frenning som kan hjälpa er att få kontakt med lämpliga forskare och svarar gärna på frågor.

Resultaten av projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten.

Se två filmer på YouTube om Resultatdagen och Projekten här till höger i länken till Hemsidan om du vill ha lite lättsmält information.

Dela