Mistra Closing the Loop II

Mistra Closing the Loop II

Stänger: 2015-10-16

Mistra inbjuder forskare att tillsammans med företag och organisationer
ansöka om finansiering av forskningsprojekt inom programmet Mistra Closing the Loop II – värdefulla resurser från industriellt avfall. Målet med programmet är att utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer, så att industriavfall kan nyttiggöras genom upparbetning till värdefulla resurser på ett effektivt och hållbart sätt.

 

Dela