Kompetens för stål­- och metallindustrin

Kompetens för stål­- och metallindustrin

Stänger: 2022-09-15 kl 00:00

Nu är det möjligt att bidra till kompetenshöjning hos företag i stål- och metallindustrins värdekedjor i Norrbotten och Västerbotten. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som gynnar kompetensutveckling för att möta den gröna omställningen.

Vad?
Stärka underleverantörers förmåga att bidra till den gröna omställningen

Vem?
Företagsfrämjande organisationer, regioner och kommuner

Hur mycket?
Utlysningen omfattar 70 miljoner kronor. Projekten kan beviljas max 90 procent i stöd.

Vad handlar erbjudandet om?
Kompetens hos underleverantörer i stål- och metallindustrin behöver utvecklas inför industrins omställning till fossilfri teknik.

Utlysningen vänder sig till projekt som analyserar dessa kompetensbehov och hur de kan mötas av befintliga utbildningsmöjligheter, genomför kompetenshöjande insatser, samt stärker underleverantörers arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Projekten ska öka förståelsen för hur utbildningssystemet behöver utvecklas för att möta kunskapsbehoven hos underleverantörernas personal samt utveckla utbildningar som efterfrågas. Därutöver ska projekten möjliggöra validerings- och kompetenshöjande insatser för anställda hos underleverantörer i i stål- och metallindustrin. Slutligen ska projekten stärka främjarsystemets kapacitet att arbeta med kompetensutveckling i stål- och metallindustrins värdekedjor.

Dela