KK-stiftelsens utlysning hösten 2014

Stänger: 2015-01-15

KK-stiftelsen stödjer projekt avseende forskning, utbildning på avancerad nivå och strategisk kunskapsförstärkning som genomförs i samverkan mellan nytt lärosäte och företag. Prospekt 14: Nydisputerade forskare inbjuds att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Projekten ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/ProSpekt%2014.aspx) Forskningsprofiler 14: Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera, utveckla och renodla sin verksamhet. Detta sker genom att ett lärosäte bygger upp och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Forskningsprofiler%2014.aspx) Expertkompetens 14 steg 1: Ansökan avser utbildning på avancerad nivå inom områden där kompetensen i starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehov i näringslivet. Syftet är att ge nyckelpersoner inom näringslivet kompetenslyft för företagsutveckling och innovation. Eftersom målgruppen är yrkesverksamma ska utbildningarna baseras på flexibla utbildningsformer. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Expertkompetens%2014steg%201.aspx) Strategisk kunskapsförstärkning 14: Programmet avser ansökan om finansiering av anställningar/förordnanden i följande tre olika delprogram: • Adjungerad professor/lektor • Internationell gästprofessor • Forskningsledare (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsförstärkning%2014.aspx) På KK-stiftelsens webbplats framgår när respektive utlysning stängs.

KK-stiftelsen stödjer projekt avseende forskning, utbildning på avancerad nivå och strategisk kunskapsförstärkning  som genomförs i samverkan mellan nytt lärosäte och företag.

Forskningsprofiler 14: Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera, utveckla och renodla sin verksamhet. Detta sker genom att ett lärosäte bygger upp och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Forskningsprofiler%2014.aspx)

Expertkompetens 14 steg 1: Ansökan avser utbildning på avancerad nivå inom områden där kompetensen i starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehov i näringslivet. Syftet är att ge nyckelpersoner inom näringslivet kompetenslyft för företagsutveckling och innovation. Eftersom målgruppen är yrkesverksamma ska utbildningarna baseras på flexibla utbildningsformer. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Expertkompetens%2014steg%201.aspx)

Strategisk kunskapsförstärkning 14: Programmet avser ansökan om finansiering av anställningar/förordnanden i  följande tre olika delprogram:
•         Adjungerad professor/lektor
•         Internationell gästprofessor
•         Forskningsledare
(http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsförstärkning%2014.aspx)

På KK-stiftelsens webbplats framgår när respektive utlysning stängs.

Dela