Instrument-, teknik- och metodutvecklingsprojekt 2017

Instrument-, teknik- och metodutvecklingsprojekt 2017

Stänger: 2018-03-21 kl 14:00

SSF satsar 240 miljoner kronor i den nationella utlysningen ”SSF Projekt för instrument-, teknik -och metodutveckling”.

Teknikutveckling är nödvändigt för konkurrenskraftig forskning och industrialisering. Ändå saknas det oftast direkt offentlig finansiering. SSF satsar därför 240 miljoner kronor i den nationella utlysningen ”SSF Projekt för instrument-, teknik -och metodutveckling”. Bidraget är främst riktat till individer som arbetar med att utveckla instrument, tekniker och metoder dvs inte avsett för individer som har som huvudmål att producera forskning eller publikationer. Det ska uteslutande handla om utveckling med syfte på konkreta demonstrerbara resultat under tre års projekttid. Stiftelsen räknar med att kunna finansiera ett fyrtiotal innovativa projekt inom utlysningen. Utvalda projekt kommer att stödjas med bidrag på upp till 8 miljoner kronor i tre år, inom motiverad projektbudget.

Dela