Innovationer för en minskad elanvändning

Innovationer för en minskad elanvändning

Stänger: 2022-11-08 kl 14:00

Lösningar som snabbt bidrar till minskad eller flyttad elanvändning i Sverige. En gemensam satsning från Energimyndigheten och Vinnova.

Vad kan ni söka för?

Denna satsning söker nya lösningar som bidrar till att minska elanvändning och flytta den till rätt tider på dygnet så att elsystemet kan avlastas, där en första lösning är redo inom 6–12 månader.

Vem kan söka?

Juridiska personer, till exempel företag, ideell sektor, offentlig sektor. Endast en ansökan per aktör kommer att bedömas. Ansökan ska inkludera en behovsägare som projektpart.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 500 000 kronor per projekt.

Dela