Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur

Stänger: 2018-08-31 kl 14:00

I det här erbjudandet stödjer vi pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Observera att det är viktigt att läsa den fullständiga utlysningstexten inför ansökan.

Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag. Minst en projektpart ska vara en svensk organisation som bistår med relevant expertkompetens för neutron- eller fotonexperiment.

Total budget för utlysningen är 15 miljoner kronor.

Vik­ti­ga da­tum

Under utlysningsperioden samlas ansökningar in och bedöms vid två olika tillfällen:

  1. Vid första bedömningstillfället bedöms ansökningar som inkommit till Vinnova senast fredag 31 augusti 2018, kl. 14.00.
    Beslutsdatum: 5 oktober 2018
    Projektstart: 15 oktober 2018
  2. Vid andra bedömningstillfället bedöms ansökningar inkomna till Vinnova senast fredag 12 oktober 2018, kl. 14.00.
    Beslutsdatum: 15 november 2018
    Projektstart: 26 november 2018

 

Dela