Industridoktorand/licentiat 2018

Industridoktorand/licentiat 2018

Stänger: 2018-04-18 kl 14:00

Nu öppnar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, årets utlysning för industridoktorand respektive industrilicentiand.

Nu öppnar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, årets utlysning för industridoktorand respektive industrilicentiand. Det går att söka bidrag från master till licentiat eller doktor, men även från licentiat till doktor. Stiftelsen satsar 30 miljoner kronor. Bidraget löper under två till fem år och ska resultera i en forskarexamen.

– Bidragstagarna får en fantastisk möjlighet att stärka sin industriella karriär med en forskarutbildning som licentiat eller doktor. Likaså vill SSF uppmuntra till rörlighet mellan akademin och näringslivet. Vi ger också industrin en ny möjlighet till strategisk rekrytering som är värdefull för samarbetet med högskolorna. Erbjudandet av licentiater kan vara speciellt attraktivt för de mindre och medelstora företagen. Så stärker vi Sveriges framtida konkurrenskraft, säger SSF:s vd Lars Hultman.

SSF räknar med att bevilja 12–24 projekt med upp till 2,5 miljoner kronor vardera, beroende på om det handlar om licentiat eller doktorandstudier. Industridoktoranden/licentianden ska under bidragsperioden bedriva forskning och teknisk utveckling inom de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin. Pengarna ska täcka kostnader för forskning och egen forskarutbildning för industridoktoranden/licentianden, som ska vara till minst 80 procent anställd vid ett företag och ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget.

Sista ansökningsdag är den 18 april 2018.

Dela