Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Stänger: 2018-02-28 kl 14:00

Den här utlysningen riktar sig till projekt inom additiv tillverkning för metalliska material. Projektet ska bidra till att additiv tillverkning av metall utvecklas till en industrialiserad process, som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Vad handlar erbjudandet om?

Med den här utlysningen vill vi ge finansiellt stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom additiv tillverkning inom metallindustrin. Projekten ska bidra till att industrialisera additiv tillverkning inom den del av svensk industri som producerar eller använder metall. Projektet bör rymmas inom något av följande områden:

Maximal tid för projektets genomförande är 36 månader.

De som söker bidrag ska ha kapacitet att kunna påskynda införandet av en fullskalig industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material. Företag från olika branscher kan delta.

Vi beviljar bidrag med högst 48 procent av projektets stödberättigande kostnader. För projekt inom området Framtidens additiva tillverkning beviljar vi bidrag med högst 75 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Dela