Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Stänger: 2019-06-04 kl 14:00

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material. Projekten ska ur ett värdekedjeperspektiv beakta vilka krav som ställs på de olika stegen i förädlingskedjan för att säkerställa avsedd prestanda hos slutanvändare. Detta är utlysning nummer 12 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material.

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av exempelvis företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Projektgruppen ska innehålla minst två svenska företag som kommer från olika steg i samma värdekedja. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten men kan inte få bidrag.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns men bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens budget är 24 miljoner kronor.

Dela