Hållbar produktion – en satsning inom FFI

Stänger: 2017-12-12 kl 14:00

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Vad handlar erbjudandet om?

Det här erbjudandet finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

Satsningen omfattar följande områden:

Vi tar emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion, men särskilt välkomna är projektförslag inom miljö, ledtid och flexibilitet.

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Dela