Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA

Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA

Stänger: 2020-06-15

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går för första gången samman i en gemensam utlysning med fokus på artificiell intelligens. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom i stort sett alla teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området i samarbete med ledande internationella aktörer.

Vem kan söka?

Internationella samarbetsprojekt med deltagande från svensk industri och/eller akademi, inom i stort sett samtliga teknikområden.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från 2 miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år men kan vara kortare.

Vad handlar erbjudandet om?

För att främja internationell samverkan för forskning, utveckling och innovation kan aktörer i denna utlysning söka finansiering för industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt med fokus på att artificiell intelligens (AI).

Med klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag, institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. EUREKA-kluster är långsiktigt strategiska och tematiska initiativ som initierats av europeisk industri.

Hittills planerar minst 15 länder att delta i denna utlysning. Utöver de Europeiska länderna deltar Kanada och Sydkorea. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner och skapa gemensamma möjligheter inom AI-området.

Deltagande EUREKA-kluster är ITEA3, CELTIC-NEXT, Eurogia 2020, Penta, Euripides2. Du kan läsa mer om klustren och deras tidigare projekt på deras respektive webbplatser.

Projekten

Vi uppmuntrar sökanden att samarbeta över områdesgränser, till exempel över flera teknikområden och EUREKA-klustrens traditionella fokusområden.

Klusterprojekt brukar generellt ha mellan 4 och 20 projektparter och den totala internationella budgeten brukar sträcka sig mellan 2 och 20 miljoner euro. Aktörer i minst två länder behöver samarbeta. I denna utlysning förväntas många projekt vara inom spannet 3 till 6 miljoner euro.

Ta möjligheten att redan nu skissa på projekt och nätverka med tänkbara partners. Alla deltagande EUREKA-kluster kommer att bjuda in till olika typer av events för att underlätta och stödja er att bilda konsortier.

Dela