Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2023

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2023

Stänger: 2022-12-01 kl 14:00

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri.

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrens-kraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till utvalda utlysningar inom Horisont Europa, mer information kommer när arbetsprogrammen för 2023-2024 publicerats. Mer information om Horisont Europa och vilka möjligheter det finns för EU finansiering: https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/ Kontaktuppgifter till nationella kontaktpersoner för Horisont Europa: https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/kontakt/

Dela