Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2023

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2023

Stänger: 2023-12-31 kl 14:00

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill vi erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan. Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att det projekt inom Horisont Europa som ansökan eventuellt resulterar i förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till utlysningar som ingår i Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 och 6.

Vad kan ni söka för?

Ni som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europa erbjuds möjlighet att få ansökan förhandsgranskad av erfarna bedömare. Erbjudandet syftar till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan till Horisont Europa.

Vem kan söka?

Svenska aktörer som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 eller 6. Ansökan ska vara färdigskriven och ska skickas in i god tid så att rekommendationer från granskningen kan tas om hand.

Hur mycket kan ni söka?

Detta erbjudande innefattar inte finansiering.

Mer information om Horisont Europa och vilka möjligheter det finns för EU-finansiering: https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/ Kontaktuppgifter till nationella kontaktpersoner för Horisont Europa: https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/kontakt/

Dela