Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning – SMART

Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning – SMART

Stänger: 2018-03-09 kl 14:00

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen ska bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning. Den ska stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer. Resultatet ska vara redo för marknad.

Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

Vad handlar SMART om?

SMART är ett innovationskluster för avancerad tillverkning. Klustret SMART är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

Dela