Forskning och utveckling för stål- och metallindustrin

Forskning och utveckling för stål- och metallindustrin

Stänger: 2022-09-15 kl 00:00

Nu finns det möjlighet att bidra till forskning och utveckling för stål- och metallindustrins klimatomställning. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som bidrar till koldioxidneutralitet inom stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten.

Vad?
Stärka omställningen till koldioxidneutralitet för stålindustrin och metallindustrin.

Vem?
Lärosäten, forskningsinstitut, forskningsaktörer, företagsfrämjande organisationer.

Hur mycket?
Utlysningen omfattar 90 mn i Norrbotten + 18 mn i Västerbotten. Max 90 procent stöd/projekt.

Vad handlar erbjudandet om?
Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.
Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför.
Projekt om finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för nämnda industriers omställning.

Dela