FFI Hållbar produktion

Stänger: 2016-06-16

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transporter samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av VINNOVA.

Dela