Eureka SMART – Internationella samverkansprojekt inom Avancerad tillverkning 2022

Eureka SMART – Internationella samverkansprojekt inom Avancerad tillverkning 2022

Stänger: 2022-05-03 kl 11:00

SMART är ett internationellt innovationskluster för Avancerad Tillverkning. Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning. Genom Eureka SMART Call 2022 kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning.

Vad handlar erbjudandet om?

Genom Eureka SMART Call 2022 kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan och bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning, och dessutom stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer.

Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om större finansiering till Vinnova krävs normalt att man fokuserar på större industriella utmaningar med deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

SMART erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar nätverksträffen SMART PO Proposers’ Day – 5th Call där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners.

Dela