Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

Stänger: 2019-04-24 kl 14:00

Med denna utlysningen vill vi stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Utlysningen genomförs i två projektsteg: 1) Initiering och 2) Demonstration. Endast projekt som godkänts i steg 1 kan söka finansiering för steg 2.

Vad kan ni söka för?

I steg 1: Initiering finansierar Produktion2030 förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Genomförandetid är maximalt 6 månader.

Vem kan söka?

Konsortier av aktörer från industri, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Konsortier med minst en aktör vardera från universitet/högskolan samt från institut, samt aktörer från minst tre industriföretag. Företagen skall vara del av värdekedjor med verksamhet inom tillverkningsindustri i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Projektkonsortier kan söka maximalt 500 000 SEK. Maximal stödnivå är 70 procent.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile