Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

Stänger: 2019-04-24 kl 14:00

Med denna utlysningen vill vi stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Utlysningen genomförs i två projektsteg: 1) Initiering och 2) Demonstration. Endast projekt som godkänts i steg 1 kan söka finansiering för steg 2.

Vad kan ni söka för?

I steg 1: Initiering finansierar Produktion2030 förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Genomförandetid är maximalt 6 månader.

Vem kan söka?

Konsortier av aktörer från industri, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Konsortier med minst en aktör vardera från universitet/högskolan samt från institut, samt aktörer från minst tre industriföretag. Företagen skall vara del av värdekedjor med verksamhet inom tillverkningsindustri i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Projektkonsortier kan söka maximalt 500 000 SEK. Maximal stödnivå är 70 procent.

Dela