Den smarta digitala fabriken 2016-2018

Stänger: 2016-09-29 kl 14:00

Välkomna att bidra till digitaliseringen av svensk industri! I denna utlysning efterfrågas förslag på projekt som tar sig an de utmaningar som finns i de industriella produktionssystemen. Resultaten ska kunna tillämpas i produktionssammanhang och samtidigt för att vara generaliserbara kunna bidra till att kunskap om digitaliseringslösningar sprids till många olika verksamheter.

I den här utlysningen finansierar vi  innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering.

Dela