Cirkularitet – FFI – våren 2023

Cirkularitet – FFI – våren 2023

Stänger: 2023-02-28 kl 14:00

Information om erbjudandet kommer snart

Vad kan ni söka för?
Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom design för cirkularitet, social hållbarhet i hela värdekedjan eller klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning.
Vem kan söka?
Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter.
Hur mycket kan ni söka?
Vinnova beviljar bidrag om max 50 procent för delprogrammet. Projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Maxbelopp för förstudier och mindre studier är 500 000 kronor. Total budget är ca xx miljoner kronor.

Dela