Cirkulär biobaserad ekonomi

Cirkulär biobaserad ekonomi

Stänger: 2016-09-21 kl 14:00

Vi vänder oss till aktörer som i samverkan vill arbeta med cirkulära flöden. Projekten kan ha olika fokus men alla ska förhålla sig till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system för recirkulering, till exempel återtillverkning och återanvändning.

Vill du vara med och utmana dagens normer och skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi i praktiken? I den här utlysningen erbjuder vi finansiering av förprojekt som ska främja cirkulära flöden.

Dela