Avans 16

Avans 16

Stänger: 2016-09-13

Avans 16 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå.

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid de nya lärosätena och dels stärka näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå.

Dela