Tillbaka till Seminarier

Workshop i utveckling av mätetalssystem

Workshop i utveckling av mätetalssystem

Innehållet i denna workshop baseras på resultaten från Produktion2030s projekt SuREBPMS (Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems). Det finns mycket att vinna på att vidareutveckla sina mätetalsystem. Är det kopplat till företagets strategi, är det rätt saker som mäts, är målen rimliga, förstår vi och använder mätetalen på rätt sätt, eller har vi kanske för många eller för få mätetal? Workshopen handlar om hur du kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet. Inbjudan gäller främst mindre tillverkande företag och är kostnadsfri.

Läs mer här!

Tid

09:30-15:30

Plats

Kalmar