Workshop i utveckling av ert mätetalssystem

Välkommen till en workshop kring små och medelstora företags mätetalssystem. Vilka nyckeltal har andra företag och vad är viktigt att tänka på i din verksamhet? Många företag har behov av att vidareutveckla sina mål och mätetal. Workshopen handlar om hur man kan förbättra sin mätetalshantering i linje med företagets strategi (exempelvis lean), samt krav på hållbarhet. Inbjudan är främst för mindre industriföretag. Vi kommer presentera resultat och lärdomar från projektet Sustainable and resource efficient Business Performance Management Systems (Sure BPMS) som samlat in data och erfarenheter från sju medelstora och stora företag och deras mätetalssystem och daglig styrning. Vi kommer tillsammans diskutera vilka delar som är relevant för mindre företag och hur ni kan utveckla mätetalssystemet hos er.

Talare

Dela