Workshop i Trollhättan: Servicearkitekturer för produkt- och produktionstillgänglighet

Inom projektet ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet” (även kallat SAPPA: Service Architecture for Product and Production Availability) studeras hur molnbaserade lösningar kan utvecklas för att förbättra tillgängligheten för produkter och produktionssystem.

Inom projektet ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet” (även kallat SAPPA: Service Architecture for Product and Production Availability) studeras hur molnbaserade lösningarkan utvecklas för att förbättra tillgängligheten för produkter och produktionssystem. Ansatsen är att proaktivt detektera avvikelser i beteendet hos produkter i förhållande till önskat beteende viaanalys av realtidsdata som samlas in med hjälp av telematiktjänster. Med ökad tillgång till driftsdata kan leverantören av en produkt förbättra tillgängligheten genom att tidigt reagera om beteendet avviker från det förväntade. Konceptet gör det också möjligt för leverantören att klättra i värdekedjan och ta ett större ansvar för en produkts eller ett produktionssystems funktion, och i förlängningen leverera en tjänst eller en funktion istället för en hådvara eller mjukvara. Detta gör att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet vilket leder till ökad samlad produktivitet, kvalitet och konkurrensförmåga, jämfört med traditionella produkterbjudanden. Detta förändrar affärsrelationerna mellan leverantörer och kunder genom risk- och vinstdelning, vilket främjar hållbar utveckling genom ekonomiska incitament. Den data som samlas in via telematiktjänster från produkter i drift i skapar dessutom i sig en värdefull resurs som stöd för kunskapsdriven produktutveckling, där nästa generations produkter förbättras och utvecklingstiden för nya produkter minskar.

I SAPPA-projektet är det huvudsakliga tillämpningsområdet hydraulsystem inom processindustrin, men vi tror att det finns många andra tillämpningsområden där den teknologi och metodik som utvecklas kan vara relevant. Särskilt för små och medelstora företag tror vi att det kan finns stora möjligheter att tillsammans med aktörer specialiserade på insamling och analys av data ta fram nya tjänstekoncept och nya affärsmodeller.

Workshopens inriktning kommer därför utöver att presentera resultat från det pågående SAPPA- projektet också vara att identifiera nya möjligheter för små och medelstora företag att ta fram nya tjänstebaserade koncept och affärsmodeller baserat på uppkopplade system, analys av data och i relevanta fall prediktivt underhåll.

Talare

Dela