Workshop i additiv tillverkning metall

Produktion2030 och IUC Syd bjuder den 26 oktober tillsammans in till en workshop för små och medelstora företag som vill utvärdera möjligheterna med additiv tillverkning i metall. Delar av workshoppen bygger på resultat från Produktion2030s projekt Optipam.

Under denna workshop får du möjlighet att utveckla egna case i samråd med specialister från universitet, institut och företag. Målet är att du efter dagen har med dig en översiktlig förståelse för möjligheterna med tillverkning i metall och uppslag till fortsatt arbete. Vi kommer också att informera om möjligheten att söka innovationscheckar som finansiellt stöd för att förverkliga ditt case.

Anmäl dig

Anmäl dig här!

Dela