Tillbaka till Seminarier

Workshop i additiv tillverkning metall

Workshop i additiv tillverkning metall

Under denna workshop får du möjlighet att utveckla egna case i samråd med specialister från universitet, institut och företag. Målet är att du efter dagen har med dig en översiktlig förståelse för möjligheterna med tillverkning i metall och uppslag till fortsatt arbete. Vi kommer också att informera om möjligheten att söka innovationscheckar som finansiellt stöd för att förverkliga ditt case.

Läs mer här!

Anmäl dig här!

Tid

13:00-16:00

Plats

Malmö