Workshop i additiv tillverkning metall

Produktion2030 och IUC Syd bjuder den 26 oktober tillsammans in till en workshop för små och medelstora företag som vill utvärdera möjligheterna med additiv tillverkning i metall. Delar av workshoppen bygger på resultat från Produktion2030s projekt Optipam.

Under denna workshop får du möjlighet att utveckla egna case i samråd med specialister från universitet, institut och företag. Målet är att du efter dagen har med dig en översiktlig förståelse för möjligheterna med tillverkning i metall och uppslag till fortsatt arbete. Vi kommer också att informera om möjligheten att söka innovationscheckar som finansiellt stöd för att förverkliga ditt case.

Läs mer här!

Anmäl dig här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile