Workshop – Beslutstöd utifrån layout-visualisering och ergonomisimulering

Workshop – Beslutstöd utifrån layout-visualisering och ergonomisimulering

Vi önskar er varmt välkomna på en workshop som kommer hjälpa er skapa effektivare fabriker med montörernas arbetssituation i fokus. Workshopen kommer att bjuda på verkliga case och ni kommer även att få testa på olika verktyg.

Med 3D-SILVER som virtuellt verktyg ska man kunna göra smarta fabrikslayouter där ergonomiutvärderingar redan har gjorts. Därigenom skapas arbetsplatser som både är effektiva och bra för de människor som jobbar där. Eftersom en korrekt kopia av fabriken i 3D kan kombineras med både en ny CAD-ritning och en korrekt kopia av en människa som kan röra sig i 3D, blir testerna mycket verklighetstrogna.

Målet är att utveckla ny funktionalitet och integrera lösningarna så att industrin kan nyttja tekniken bättre. Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Dessa individuella tekniklösningar finns kommersiellt redan idag, men inte kombinationen.

Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna fika/lunch. Begränsat antal deltagare.

För avanmälan efter sista anmälningsdatum eller uteblivet deltagande debiteras 300 kr.

Anmäl dig

Anmäl dig senast den 17 mars 2020. Vid frågor eller funderingar hör av dig till anna.lindstrom@iuc-sjuharad.se eller mobil: 0705-59 99 53.

Dela