Workshop: Affärsmodeller för avancerade tjänster hos produktföretag

Hur kan små och medelstora företag utveckla sina affärsmodeller för att sälja avancerade tilläggstjänster tillsammans med stora tillverkande företag?

Syftet med denna workshop är att lyfta diskussionen kring hur företag kan utveckla sin affärsmodell genom att sälja avancerade tilläggstjänster. Den baseras på det av Produktion2030 finansierade projektet ”Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller”.

Tillverkande företag inom många olika områden erbjuder alltfler avancerade tjänster kring sina produkter, något som också påverkar deras affärsmodeller; från att varit främst produktfokuserade går de över till att bli alltmer tjänstefokuserade. Detta innebär även en utmaning för små och medelstora företag, men också möjligheter – exempelvis som nischleverantör åt större företag.

Du väljer själv vilken tid du vill medverka i workshoppen. Datumet är den 9 december och tiderna är antingen 08:00-11:00 eller 13:00-16:00 och platsen Luleå tekniska universitet (lokal D2214, andra våningen, mitt emot Teknikens Hus). Arrangemanget är gratis men anmäl dig med namn, företag och önskad ”sittning” till johan.frishammar@ltu.se.

Anmäl dig

Anmäl dig genom att skicka ett mail till johan.frishammar@ltu.se, dock senast den 2 december. Ange namn, företag samt om du vill delta på workshopen under för- eller eftermiddag.

Dela