VINNOVAs årskonferens

Välkommen till VINNOVAs Årskonferens där vi diskuterar policyfrågor, teknikfrågor, ledarskap- och organisationsfrågor för konkurrenskraftig produktion i en hållbar värld!

Morgondagens jobb och välfärd förutsätter att Sverige har en konkurrenskraftig produktion. Genom inflytande och påverkan lokalt, oavsett plats i världen, måste vi bidra till förnyelse för en hållbar värld. Vi behöver förstå de utmaningar och den efterfrågan som finns såväl i Sverige som globalt. Hur ska vi omsätta kunskap, kompetens och erfarenheter i nya eller bättre lösningar för världens behov?   Sverige har alltid varit ett starkt produktionsland med konkurrenskraftig produktion, kunskap, råvaror, erfarenhet samt förmågan att leda och organisera  komplex produktutveckling och produktion.   Re-industrialiseringsvågen är nu ett faktum i de stora industriländerna. Vad ställer det för krav på oss i Sverige och hur mobiliserar vi? Hur blir Sverige en globalt ansvarstagande aktör för framtidens produktion?

Medverkar gör bland andra:
•Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology
•David M Hart, Professor and Acting Senior Associate Dean, George Mason University
•Alan Begg, Senior Vice President, SKF Group Technology and Development
•Claes Seldeby, koncernchef på Ostnor AB
•Monica Bellgran, professor Mälardalens Högskola, tidigare produktionschef på Haldex
•Hasse Johansson, VINNOVAs styrelseordförande
•Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA
•Ulf Holmgren, avdelningschef VINNOVA

Anmäl dig

Anmäl dig till årskonferensen via denna länk

http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=1&EmailTemplateID=796

 

Sista anmälningsdag är 12 november. Konferensen är kostnadsfri men om du anmält dig och inte kommer eller lämnat återbud senast den 12 november, faktureras 1 000:- exkl moms.

Dela