Välkommen till Open EUREKA Innovation Week

Välkommen till Open EUREKA Innovation Week

Den 15-19 maj arrangerar det spanska ordförandeskapet i EUREKA en innovationsvecka - Open EUREKA Innovation Week i Barcelona. Under veckan får du möjligheter att visa upp och dela dina innovativa projektidéer samt tips om olika finansieringsmöjligheter för globalt samarbete.

EUREKA är ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära forskning, teknisk utveckling och innovation med fokus på små och medelstora företag. På Open EUREKA Innovation Week får du mer information om de internationella samarbetsmöjligheter som finns inom ramen för EUREKA-nätverkets olika program:

Du kommer också att ha möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av goda exempel samt träffa framtida samarbetspartners via matchmaking. Under veckan delas också EUREKA Innovation Award 2016/17 ut till tre innovativa företag.

Sök resebidrag

Open EUREKA Innovation Week är ett utmärkt tillfälle för svenska små och medelstora företag att visa upp och diskutera innovativa idéer med potentiella projektpartners. Representanter från svenska små och medelstora företag som vill vara med på plats i Barcelona kan därför söka resebidrag från Vinnova. Bidraget kan täcka resa och hotell men inte deltagaravgifter, lön eller traktamente. Mer information om resebidraget hittar du på vår webbplats.

Anmäl dig

www.cdti.es

Dela