Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning”

Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning”

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter.

Under dagen deltar flera av Sveriges drivande krafter inom additiv tillverkning från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån storskaliga prototyper inom fordonsindustrin till design av lättviktskonstruktioner i metall och individanpassade konsumentprodukter.

Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen och introduktion

10.15 Föredrag
• Hybridiserad additiv tillverkning av stora produkter inom fordonsindustrin
• Biokompositer i nästa generations 3D printade produkter
• Digitala tvillingar och simulering i additiv tillverkning av metall
• Keynote
12.00 Lunch

13.20 Demonstrationer och öppna workshoppar i RISE IVFs labb
• Testbädd för storskalig additiv tillverkning
• Testbädd för digitalisering i värdekedjan för additiv tillverkning
• Innovativ industrinytta av testbäddarna: kundvärde (inklusive utställning med produktexempel)
• Industrinytta: material
15.00 Kaffe och mingel i restaurangen

Med reservation för förändringar

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030. Vid detta tillfälle visas särskilt testbäddar med stöd av Produktion2030.

Anmäl dig

Anmälan på Lighter Arenas hemsida.

Dela