Vägen till världsledande forskning och utbildning – hur stärker vi samverkan?

En god samverkan mellan lärosäten och samhälle bidrar till att forskningen kommer till nytta och höjer kvaliteten i forskning och utbildning. Hur fungerar samarbetet idag? Och hur kan det stärkas för ökad innovation och nyttiggörande? Jämförelser görs med andra länder och goda exempel lyfts fram.

En god samverkan mellan lärosäten och samhälle bidrar till att forskningen kommer till nytta och höjer kvaliteten i forskning och utbildning. Hur fungerar samarbetet idag? Och hur kan det stärkas för ökad innovation och nyttiggörande? Jämförelser görs med andra länder och goda exempel lyfts fram.

Universitet och högskolor spelar en viktig roll i samhället. Samtidigt är lärosätena verksamma i en snabbt föränderlig värld och den globala konkurrensen ökar. En utvecklad samverkan mellan lärosätena och det omgivande samhället blir allt mer avgörande om Sverige ska kunna behålla positionen som en framstående kunskapsnation i framtiden. Hur fungerar samarbetet idag mellan lärosätena och det övriga samhället? Vad ser näringsliv och lärosäten för framgångsfaktorer? Och hur ser regeringen på samverkan? Välkommen från klockan 12.00. Seminariet startar 12.30.

Anmäl dig

Skicka namn och företag/organisation till info@kunskaps­formedlingen.se

Dela