Vägen fortsätter framåt!

Ledande företrädare för fordonsindustrin, myndigheter och akademin presenterar ett gemensamt svenskt innovationssystem inom fordons- och vägtransportområdet.

Fordonsindustrin och staten samverkar med akademien för att lägga grunden för ett innovationssystem i världsklass med fokus på miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Ledande företrädare för fordonsindustrin, myndigheter och akademin presenterar ett gemensamt svenskt innovationssystem inom fordons- och vägtransportområdet som bidrar till att kunskap, kompetens och processer finns tillgängligt för att sätta framtidens vägtransportsystem i drift. Under dagen kan du ta del av resultat från FFI-projekt.

Anmäl dig

Anmälan via Vinnova.

Dela