Utveckla lösningar för en dynamisk framtid

Utveckla lösningar för en dynamisk framtid

Välkommen till två workshopdagar i Skellefteå med företagsbesök och samtal kring temat design av lösningar för en dynamisk framtid! Vi håller även SIG PMs årsstämma.

Program

Tisdag 21 mars – Skellefteå Flygplats och Skellefteå Science Park

10.00 Samling på Skellefteå flygplats, Falmark

10.30 Elflyg: Om satsningarna inom elflyg och visning av elflygplanen, Henrik Littorin, projektledare för Elektrifierad luftfart i Skellefteå, Elis Program

12.00-13.00 Lunch på Science Park

13.00 Jama Mining Machines bidrar till en fossilfri gruvdrift – hur en liten spelare från norra Sverige tar chansen på den globala marknaden med hjälp av hållbara innovationer

Eva Skinner, CMO, Jama Mining Machines och Anders Nilsson, Project Manager R&D, Jama Mining Machines

14.00 Alimak – Hållbarhet ur ett ”glokalt” perspektiv

Björn Wikström, HSQE Manager (Health, Safety, Quality and Environment), Alimak Group Sweden AB

15.00-17.30 Workshop om hållbar produktutveckling

Leds av professor Ola Isaksson, Chalmers, professor Sophie Hallstedt, Blekinge tekniska högskola, professor Anders Warell, Lunds universitet, professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, ass. professor Jenny Janhager, KTH

19.00 Middag Wood Hotel (restaurang Mandel – med ett ekologiskt och hållbart fokus)

Program onsdag 22 mars – Skellefteå Science Park

8.00-9.00 Årsmöte SIG PM – leds av ordförande professor Tobias Larsson, BTH

9.00-9.30 Om den snabbväxande spelindustrin i Skellefteå

Daniel Wilén, CEO (klusterledare), Arctic Game

9.30-10.15 Workshop: Utbildningsbehov produktutveckling akademi-näringsliv (professional education och ”upskilling” samt campusutbildningar i våra BSc- och MSc-program)

Leds av Martin Karlsson, Northvolt, och professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet

10.30 – 11.30 Motiv om varför vi startar centrumbildningen Arctic Centre of Energy

Ann-Christine Smith, Skellefteå Kraft och Martin Karlsson, Northvolt

11.30 – 12.00 Ambitionen framåt med ACE

Tobias Vahlne, CEO Arctic Centre of Energy

12.00-13.00 Lunch och avslutning

Plats:

(1) Skellefteå Airport tisdag morgon kl 10-11.30, https://skellefteaairport.se/en/about-the-airport/#find-us

Därefter tisdag lunch-onsdag lunch:

(2) Skellefteå Science Park – Skellefteå Science City

Campus Skellefteå, Laboratorgränd 9, 931 77 Skellefteå https://skellefteasciencepark.se

Läs mer:

Förberedelse inför Workshop om Hållbar produktutveckling, om du hinner, se Vinnova Impact Innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet (1 h seminarium på Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=NZzvA9LJtRI

Om arrangörerna:

Speciella intressegruppen för produktmodeller: SIG PM Svenska Produktutvecklingsakademin, PDA

Lokalt: Skellefteå Science City och Luleå tekniska universitet och LTU Business

Om elflygSkellefteå Airport:

Projektet Elis Program

Nyhet på flygplatsens hemsida:

https://skellefteaairport.se/nya-flygrutter-i-kvarkenregionen-regionen-gor-sig-redo-for-elflyg/

Om prisbelönta Jamas hållbara produktutveckling, bl a tillsammans med Boliden, Stockholm Vatten och LKAB: Jama Stories

Om Alimaks prisbelönta hållbarhetsarbete: https://corporate.alimakgroup.com/sv/alimak-group-ab-alimak-group-sweden-ab-far-guldranking-for-sitt-hallbarhetsarbete/

Björn Wikströms föredrag från 11 nov 2022:

https://www.youtube.com/watch?v=XORRRs0zyIw

Om centrumbildningen ACE: Arctic Centre of Energy (LTU), Skellefteåkraft och Northvolt

Talare

Anmäl dig

Subscribe here.

Dela