Utbildningstillfälle i 3D-skanning

Utbildning i 3D baserad på Produktion2030s projekt ”3D-SILVER – beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering”.

3D-skanning erbjuder en verklighetsbaserad grund till layoutplanering till skillnad från de traditionella 2D-ritningarna. Syftet med denna utbildning är att visa upp möjligheter med denna teknologi samt att ge beställarkompetens åt små och medelstora företag.

Läs mer här: inbjudan-3d-skanning!

Anmäl dig

Anmälan sker till daniel.nafors@chalmers.se.Ange ”Utbildning 3D-skanning” i ämnesraden. Ange även speciella matförbehåll.

Dela