Tribology Days 2019

Tribology Days 2019

Luleå tekniska universitet välkomnar till det årliga mötet ”Tribologidagarna”. Tribologidagarna (Tribodays) anordnas varje höst och lockar deltagare från industri, akademi och institut som har intresse för tribologi.

Nya metoder, rön och upptäckter presenteras. Mötet ger bra möjligheter till att lära sig nya saker och att nätverka med andra.
Mötet samarrangeras alltid med en värd från industrin eller, som i år, från ett forskningsinstitut nämligen Swerim AB i Kista norr om Stockholm. Det finns en möjlighet att lära sig mer om deras verksamhet under mötet, inklusive en rundvandring.

Dela