Teknikworkshop Pilot Produktionsinnovation

Teknikworkshop Pilot Produktionsinnovation

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att bara förbättra den produktion du har, det handlar också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Hitta innovationskraften i din produktion och börja resan mot att utveckla den till en lönsam affär.

Har ni framtidssäkrat er produktion? Nyttjar ni medarbetarnas kreativitet och kompetens till fullo? Har ni en innovationsberedskap som kan göra störningar till lönsamma möjligheter?

Vad är innovation och produktionsinnovation? Innovation, till skillnad från invention (uppfinning), handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan inkluderar även utvecklingen av den praktiska implementationen. Därför är det i praktiken betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmågan att producera nytänkande lösningar. Givetvis gäller detta även producerande verksamheter där produktionsinnovation har en viktig roll för att skapa hållbar produktion. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till en mer konkurrenskraftig, attraktivare och kompetensutvecklande verksamhet.

Vad får jag med mig? Denna pilot-workshop är en försmak av nya perspektiv på produktionsförmågans roll inom det producerande företaget. Du får aktivt delta och lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna hantera dem. Du får även inblick i praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa produktionslösningar samt diskutera med representanter från andra företag. Slutligen finns tillfälle att anmäla intresse att organisera teknikworkshop i produktionsinnovation av större format med mer utrymme för fler praktiska exempel och givande interaktioner under hösten 2020.

IUC arrangerar denna workshop tillsammans med RISE i samarbete med Produktinnovation på LTU, som sedan 2014 driver utvecklingen av området produktionsinnovation inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Kursledare är Anna Öhrwall Rönnbäck och Lisa Larsson från LTU.

Välkommen till en inspirerande workshop!

Program

08:25

Välkomna att logga in

08:30

Introduktion av workshop och presentation av deltagare

08:40

Produktionsinnovation med aktivt deltagande och industriella exempel

09:00

Bikupa: Produktionsinnovationer och produktionsutmaningar

09:10

Summering och reflektioner

09:30

Workshop avslutas

Anmäl dig

Anmälan för ditt deltagande skickas till Jenny.Bramell@iucsyd.se

Dela