Teknikworkshop om Mätetalssystem

Teknikworkshop om Mätetalssystem

Årets första Teknikworkshop har tema Mätetalssystem. Den här gången anordnar vi träffen i Norrköping hos Freudenberg. Förutom att ta del av deras nyckeltal och mätetalssystem kommer vi även få se verksamheten som bl.a. tillverkar Vileda-produkter.

Erbjudande till tillverkande små och medelstora företag! Välkomna till kostnadsfri kompetensutveckling! Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige.

Produktion2030 erbjuder handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.

Genom teknikworkshoppar ger vi företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.

I princip alla företag använder någon form av mätetalssystem för att följa upp och förbättra produktion och implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten.

Årets första Teknikworkshop har tema Mätetalssystem.

Vi gästas av forskare från Produktion2030 och projektet SuRE BPMS (Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems). Projektet har som mål att arbeta för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i morgondagens nyckeltalssystem så vi hoppas kunna erbjuda både nya insikter men också frågeställningar till era verksamheter.

Den här gången anordnar vi träffen i Norrköping hos Freudenberg. Förutom att ta del av deras nyckeltal och mätetalssystem kommer vi även få se verksamheten som bl.a. tillverkar Vileda-produkter.

Teknikworkshop 18 mars 2020 Tid: Kl 09:00 – 16:00

Projekt

Anmäl dig

För att få ut det mesta möjliga av dagen så önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Anmälan till görs genom mail till elin.hultman@skill.se eller genom att acceptera den inbjudan som i närtid kommer skickas via Outlook. I den inbjudan kommer agenda för dagen att presenteras. Notera att det finns begränsat antal platser så först till kvarn gäller vid anmälan. Ni är varmt välkomna att ta kontakt med Elin Hultman via mail eller telefon (0767-781512) vid frågor eller funderingar!

Dela