Teknikworkshop LoHiSwedProd – ONLINE

Teknikworkshop LoHiSwedProd – ONLINE

Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion. Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Motiv att anmäla sig
Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:
• Hög mix av olika produkter och korta serier
• Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
• Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
• Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka
maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under
workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta
om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide
I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar
möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i
Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den
kan hämtas digitalt.

Om nästa steg
Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att
följas upp efter workshopen.

Talare

Projekt

Anmäl dig

Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan. Anmäl dig senast den 3 februari.

https://comm.ri.se/b/v?event=956&ucrc=056F13995C

Dela