Teknikworkshop LoHi SwedProd – ONLINE

Teknikworkshop LoHi SwedProd – ONLINE

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot. En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka
maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide
I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg
Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Talare

Projekt

Anmäl dig

Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan. Anmäl dig senast den 20 november.

https://app.bwz.se/ri/b/v?event=804&ucrc=C4C0FE594F

Dela